Vybavení ordinace

  • Pohotovostní EKG k orientačnímu vyšetření mimo lékařskou ambulanci.
     
  • Močový analyzátor ke kvantitativnímu stanovení případných hodnot bílých krvinek, nitrátů, urobilinogenu, bílkoviny, pH, krve, cukru, ketonů, bilirubinu a specifické hmotnosti moči.

  • Analyzátor pro zjišťování hladiny CRP (C- reaktivní protein) - rozlišení mezi bakteriální a virovou infekcí, stanovení hodnot při vyšetření na okultní krvácení (přítomnost krve ve stolici) a identifikaci přítomnosti streptokoků ve výtěru z krku.
  • Analyzátor glykovaného hemoglobinu (tzv.dlouhodobý cukr) pro detailnější zhodnocení poruchy zpracování cukru u diabetiků.
  • Přístroj CoaguChek pro okamžité stanovení hladiny srážlivosti krve (INR) u pacientů léčených Warfarinem.
  • 12tisvodové EKG BTL-08 s počítačovým vyhodnocením křivky a možností ukládání záznamu do digitální dokumentace pacienta.

  • Přístroj na výplach zevního zvukovodu pulsním vodním proudem.
  • Digitální tonometr s možností opakovaných měření k vyloučení tzv.syndromu bílého pláště.
  • Ultrazvukový přístroj Esaote MyLab20Plus s konkávní a lineární sondou pro celotělové vyšetření.
  • Tlakový Holter k 24hodinovému sledování hodnot krevního tlaku.